• https://walesnetball.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-wales-netball-icon-logo-1.png

    Posted by:

    Wales Netball

  • Posted on:

    May 17, 2024

Wythnos y Gymraeg – Dathlu Cynghrair Pêl Rwyd Gwynedd a Môn 

Fel y Corff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer pêl rwyd yng Nghymru, rydyn ni wedi dechrau cymryd camau bach ar ein siwrnai i gynnwys a hyrwyddo’r Gymraeg yn ein camp. Rydyn ni’n gwybod na fydd hi’n siwrnai gyflym gan ein bod ni eisiau gwneud pethau’n iawn! Er hynny, mae sefydliadau o fewn ein cymuned pêl rwyd ni sydd wedi cymryd camau aruthrol i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei gwreiddio a’i dathlu o fewn eu sefydliadau. Un sefydliad rydyn ni eisiau rhannu ei waith gwych ydi Cynghrair Pêl Rwyd Gwynedd a Môn!

Sefydlwyd Cynghrair Pêl Rwyd Gwynedd a Môn yn 2006 gyda’r nod o gynnig gemau cystadleuol i dimau lleol i Wynedd ac Ynys Môn yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae’r gynghrair wedi tyfu o 6 o dimau yn 2006 i 25 o dimau yn 2023. Mae llawer o’r timau’n chwarae yn y Gymraeg ac mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio gan ddyfarnwyr yn y gynghrair a datblygodd y gynghrair Gynllun Gweithredu yn manylu ar y gwasanaethau mae’n eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg.   

Rydyn ni’n falch o rannu mai’r gynghrair ydi’r gynghrair chwaraeon gyntaf yng Nghymru i dderbyn y dyfarniad ‘Cynnig Cymraeg’ gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 7 Rhagfyr 2023. Mae wedi ymrwymo i ddarparu deunydd cyfathrebu ac adnoddau yn y Gymraeg i’w haelodau a’r nod yw adolygu a datblygu ei Chynllun Gweithredu i barhau i ddarparu arlwy Cymraeg i’w haelodau.

Da iawn i bwyllgor Cynghrair Pêl Rwyd Gwynedd a Môn! Rydyn ni’n eich cefnogi chi i barhau â’ch gwaith i gynnig gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg i’ch aelodau!

QUOTE

“Rydyn ni’n eithriadol falch o gael y gymeradwyaeth yma gan Gomisiynydd y Gymraeg am y defnydd o’r Gymraeg yn ein cynghrair ni, ac yn falchach byth fel y gynghrair Chwaraeon gyntaf erioed yng Nghymru i dderbyn y dyfarniad yma. A gan ei bod hi’n wythnos Cynnig Cymraeg Comisiynydd y Gymraeg, mae’n bwysicach fyth codi hyn.”

Welsh Language Week – Celebrating Gwynedd a Môn Netball League

 

As the National Governing Body for netball in Wales, we have started making small steps on our journey to including and promoting the Welsh language within our sport. We know it won’t be a quick journey as we want to do it right! However, there are organisations within our netball community who have taken tremendous steps to ensuring the Welsh language is embedded and celebrated within their organisations.

 

One organisation we would like to share the great work of is the Gwynedd a Môn Netball League! The Gwynedd and Anglesey Netball League was established in 2006 with the aim of offering competitive matches to teams local to Gwynedd and Anglesey in North West Wales. The league has grown from 6 teams in 2006 to 25 teams as of 2023. Many of the teams play in Welsh and Welsh terms are used by the referees in the league and the league developed an Action Plan detailing the services they offer through the medium of Welsh.

 

We are proud to share that the league is the first sports league in Wales to be awarded the ‘Cynnig Cymraeg’ (‘The Welsh Offer’) award by the Welsh Language Commissioner on the 7 December 2023. They are committed to delivering communications and resources in Welsh to their members and aim to review and develop their Action Plan to continue providing a Welsh language offer to their members.

 

Well done to the committee of Gwynedd a Môn Netball League! We support you in continuing your work to offer services through the medium of Welsh to your members!

Volunteer of the Month

As a co-founder of one of the fastest growing Netball clubs in Pembrokeshire for the past 20 years, Mel’s contribution to the growth of Netball in her area is phenomenal. This is Mel’s last year maintaining her many roles and duties, and Wales Netball would like to recognise her immense efforts by awarding her our […]

Welsh Feathers and National Academy Updates: Exciting Developments and Match Highlights

Welsh Feathers Stay tuned to our website and social media channels for updates on the upcoming Welsh Feathers trials. Scheduled for August, these trials are for the 2024/2025 season. If you’re eager to be part of the Welsh Feathers program, keep an eye out for more information coming soon. In addition, the Welsh Feathers will […]

Organisation of the Month

North Powys County Netball Association has been in operation since Lisa Trigg set it up over 12 years ago and has successfully managed with limited resources and facilities in their area, returning year after year with great teams for the Wales Netball Inter County Championship. Unfortunately, last year was one of their most difficult years […]

Announcement: Donna Crossman

It is with deep sorrow that we confirm the passing of Donna Crossman following a tragic accident on Sunday evening. Donna was not only an exceptional Wales and Celtic Dragons Team Manager between 2014 and 2018 but also a beloved member of our community particularly the South East Region where Donna was most recently Team […]

National Academy Tournament ahead of LexisNexis Cardiff Dragons Arena fixtures

The excitement is building as Wales Netball’s National Academy squads prepare to compete in the National Academy Tournament ahead of the upcoming LexisNexis Cardiff Dragons NSL fixtures, at the Utilita Arena, in Cardiff. Fans are in for a treat with a full day of high-performance netball action, starting with the National Academy Tournament which will […]

AGM 2024: Registration, Proxy Voting, Nominations and Agenda

The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Wales Netball will take place Thursday 8th August at 6pm on the virtual hosting platform Microsoft Teams. This article will be updated to include the Agenda and Registration details closer to the time. Board Nomination Information: Board nominations are now open until Thursday 27th June for the following positions […]
Scroll to Top