• https://walesnetball.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-wales-netball-icon-logo-1.png

    Posted by:

    Wales Netball

  • Posted on:

    March 4, 2022

Wales Among Final 6 to Qualify for Commonwealth Games

World Netball and the Commonwealth Games federation have confirmed the remaining nations to compete in the 2022 Commonwealth Games in Birmingham.

16.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Gibraltar – Megan Ruiz of Gibraltar and Shona O’Dwyer of Wales

Wales have been named alongside Malawi, Scotland, Trinidad and Tobago, Northern Ireland, and Zimbabwe after successfully moving to 8th position in the World Netball World Rankings. They join Australia, New Zealand, England, Jamaica, South Africa, and Malawi in the bid for the Commonwealth Netball title. 

The change in ranking positions sees us climb the ranks once again. We have moved up one position, placing us 8th on the World   Netball World Rankings. The International Test matches that we have hosted and played in over the past 6 months, meant Wales gained   a significant 10-points which saw us jump from 110 to 120 points, the largest points gain by any team! 

Wales Seniors Head Coach Sara Moore said, “It is really pleasing to have confirmation of our qualification for the Commonwealth   Games in Birmingham 2022.”

“As a group we have been transparent about our aspirations and targets and qualifying for Commonwealth Games was one of those, so   it’s great to have achieved that.”

“Wales Netball absolutely need to have a team represented in every major tournament moving forward, whether that’s a Commonwealth   Game or a World Cup, and as a group we are committed to delivering that. It’s a fantastic achievement for the team, and for Wales.”

“I continue to be incredibly proud of the professionalism, commitment, resilience, and desire to achieve shown by the athletes and support staff that represent the Wales Senior Squad. Each one of them deserves full credit for their contribution to this fantastic achievement.”

15.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Isle of Man – Eleanor Roberts of Wales

“Having a home Commonwealth Games in the UK is always special, and we are really looking forward to regrouping in the summer to start our preparations, ahead of what I’m sure will be a spectacular event.”

Wales Netball’s CEO Vicki Sutton added “The confirmation of our place in the 2022 Commonwealth Games is such positive news for the Netball Family here in Wales.”

“To be able to watch such a talented group of athletes and management compete on the world stage will be a source of much pride for all those who play, administrate and watch our sport.”

“The squad have gone from strength to strength through a difficult few years and under the guidance of Sara Moore they are all set to do all they can to improve on our current world ranking in Birmingham.”

“The Commonwealth Games will be watched by thousands of current and future Netballers in Wales and around the world. I am confident our squad will inspire all of them to grab a Netball and give it a go.”

The competition will take place at the NEC Arena in Birmingham this summer and we can’t wait to see the Wales Senior squad compete once again.

 

Mae Cymru ymysg y 6 terfynnol i ennill lle ar gyfer Gemau’r Gymanwlad

Mae Pêl-rwyd y Byd a Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad wedi cadarnau’r cenedlathau sy’n weddill i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 2022 yn Birmingham.

15.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Isle of Man – Nia Jones of Wales

Enwir Cymru, yn ogystal â Malawi, Yr Alban, Trinidad a Tobego, Gogledd Iwerddon a Simbabwe, wedi iddynt symud yn llwyddiannus i safle 8fed yn yr Uchel-radd byd-eang Pêl-rwyd y byd. Maent yn ymuno ag Awstralia, Seland Newydd, Lloegr, Jamaica, De Affrig a Malawi yn y cynnig am Deitl Pêl-rwyd y Gymanwlad.

Mae’r newid yn ein safle’r byd yn ein gweld yn symud yn uwch unwaith eto. Rydym wedi symud i fyny un safle, yn ein gosod yn 8fed yn yr Uchel-radd byd-eang Pêl-rwyd y byd. Mae’r gemau rhyngwladol a gynhaliwyd a chwaraewyd dros y 6 mis diwethaf wedi golygu bod Cymru wedi ennill 10 pwynt arwyddocaol a symudon ni o 110 i 120 pwynt, y pwyntiau mwyaf a ennillwyd gan unrhyw dîm!

Dywedoedd Prif Hyfforddwraig Tîm Menywod Cymru Sara Moore, ‘Mae’n wych i gael cadarnhâd o’n lle ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yn Birmingham’

‘Fel grwp, rydym wedi bod yn dryloyw am ein hunchelgeisiau a thargedau, ac roedd ennill lle yng ngemau’r Gymanwlad yn un ohonynt, felly mae’n wych ein bod wedi cyflawni hwnnw’

‘Mae Pêl-rwyd Cymru yn bendant angen cael tîm yn cynrychioli ym mhob twrnament mawr o hyn ymlaen, boed yn Gemau’r Gymanwlad neu Gystadleuaeth Cwpan y Byd, ac rydym fel grwp wedi ymddiried mewn cyflawni hwnnw. Mae’n gyflawniad ardderchog i’r tîm a dros Gymru.’

‘Rwyf yn parhau i fod yn falch dros ben o’r proffesiynoldeb, ymrwymiad, ystwythder a’r awydd i lwyddo a ddangosir gan yr athletwr a staff cynorthwyol sydd yn cynrychioli Sgwad Menywod Cymru. Mae pob un ohonynt yn haeddu’r clod dyledus am eu cyfraniad a chyflawniad’

“Mae cael Gemau’r Gymanwlad gartref yn y DU o hyd yn arbennig, ac rydym yn edrych ymlaen i ddod at ein gilydd yn yr haf i ddechrau ein paratoadau, yn barod

16.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Gibraltar – Ella Powell-Davies of Wales 

am beth fydd yn digwydd mawreddog rwy’n siwr.’

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Pêl-rwyd Cymru, Vicki Sutton ‘Mae’r cadarnhad o’n lle yng Ngemau’r Gymanwlad 2022 yn newyddion mor gadarnhaol i’r Teulu Pêl-rwyd yma yng Nghymru’

‘Bydd gallu gwylio grwp mor dalentog o athletwyr a thîm rheoli yn cystadlu ar lwyfan y byd yn dod â chymaint o falchder i bawb sydd yn chwarae, gweinyddu a gwylio ein chwaraeon.’

‘Mae’r sgwad wedi mynd o nerth i nerth drwy ychydig o flynydoedd anodd ac o dan arweiniad Sara Moore, maen nhw’n barod i wneud popeth maen nhw’n gallu i wella ar ein safle byd pressennol yn Birmingham’

‘Bydd Gemau’r Gymanwlad yn cael eu gwylio gan filoedd o bêl-rwydwyr pressennol a  bêl-rwydwyr y dyfodol yng Nghymru ac o gwmpad y byd. Rwyf yn hyderus y bydd ein sgwad yn eu ysbrydoli nhw i gyd i gydio mewn pêl a chael blas ar y camp.’

Cynhelir y gystadleuaeth yn Arena’r NEC yn Birmingham dros yr haf, ac ni allwn aros i weld Cymru yn cystadlu unwaith eto.

Wales Netball’s National League expands in 2024, with more teams & more matches than ever before! 

Earlier in February we announced that two additional teams – Coastal Heat (representing Afan Nedd Tawe) and Powys Sparks have been added to the roster of National League Teams ahead of the 2024 season. These additions complete the National League line-up, and we can’t wait to see the fierce competition between the eight teams play […]

February Organisation of the Month

The Ynys Môn Netball Team that competed in the first Island Invitational Netball Games, is Wales Netball’s Organisation of the Month for February – due to the enormous dedication, commitment, and motivation from all involved! The first ever Island Invitational Netball Games (IING) brought the little island of Ynys Môn (Anglesey) together to compete in […]

Regional Academy Spotlight – Bangor University

In 2024, our aim is to increase awareness of our Regional Academies across Wales and acknowledge the commitment and hard work of the athletes and coaches involved in their weekly training. We currently have eight Regional Academies across Wales, which cater to over 400 talented athletes from the U15 & U17 age groups. The Regional […]

Wales Netball search for young members to join their newly created ‘Forward Futures Collective’

The Wales Netball ‘Forward Futures Collective’ will be a group of young members between the ages of 16 and 25, put together to advise staff and Board Members on important matters regarding the future of netball in Wales. Currently, 75% of the membership of Wales Netball are 25 years of age or younger – so […]

More Clubs than Ever Before have been Awarded Grants Through The Be Active Wales Fund

What is it? The Be Active Wales Fund is a fantastic grant opportunity that is funded by the National Lottery. It is designed to support sports clubs and community organisations across Wales. This funding scheme offers grants ranging from £300 to £50,000, for projects that promote equality, sustainability, and innovation in Sport. Whether it’s projects […]

February Volunteer of the Month

Rachel Lewis is Wales Netballs’ well-deserved recipient of our Volunteer of the Month for February, due to her incredible efforts to revive and reenergise her local club! Before Rachel joined Cynon Valley Netball Club last season, the club was struggling to continue. It was due a revamp and unfortunately, was at a precarious stage. Since […]
Scroll to Top