• https://walesnetball.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-wales-netball-icon-logo-1.png

    Posted by:

    Wales Netball

  • Posted on:

    March 4, 2022

Wales Among Final 6 to Qualify for Commonwealth Games

World Netball and the Commonwealth Games federation have confirmed the remaining nations to compete in the 2022 Commonwealth Games in Birmingham.

16.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Gibraltar – Megan Ruiz of Gibraltar and Shona O’Dwyer of Wales

Wales have been named alongside Malawi, Scotland, Trinidad and Tobago, Northern Ireland, and Zimbabwe after successfully moving to 8th position in the World Netball World Rankings. They join Australia, New Zealand, England, Jamaica, South Africa, and Malawi in the bid for the Commonwealth Netball title. 

The change in ranking positions sees us climb the ranks once again. We have moved up one position, placing us 8th on the World   Netball World Rankings. The International Test matches that we have hosted and played in over the past 6 months, meant Wales gained   a significant 10-points which saw us jump from 110 to 120 points, the largest points gain by any team! 

Wales Seniors Head Coach Sara Moore said, “It is really pleasing to have confirmation of our qualification for the Commonwealth   Games in Birmingham 2022.”

“As a group we have been transparent about our aspirations and targets and qualifying for Commonwealth Games was one of those, so   it’s great to have achieved that.”

“Wales Netball absolutely need to have a team represented in every major tournament moving forward, whether that’s a Commonwealth   Game or a World Cup, and as a group we are committed to delivering that. It’s a fantastic achievement for the team, and for Wales.”

“I continue to be incredibly proud of the professionalism, commitment, resilience, and desire to achieve shown by the athletes and support staff that represent the Wales Senior Squad. Each one of them deserves full credit for their contribution to this fantastic achievement.”

15.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Isle of Man – Eleanor Roberts of Wales

“Having a home Commonwealth Games in the UK is always special, and we are really looking forward to regrouping in the summer to start our preparations, ahead of what I’m sure will be a spectacular event.”

Wales Netball’s CEO Vicki Sutton added “The confirmation of our place in the 2022 Commonwealth Games is such positive news for the Netball Family here in Wales.”

“To be able to watch such a talented group of athletes and management compete on the world stage will be a source of much pride for all those who play, administrate and watch our sport.”

“The squad have gone from strength to strength through a difficult few years and under the guidance of Sara Moore they are all set to do all they can to improve on our current world ranking in Birmingham.”

“The Commonwealth Games will be watched by thousands of current and future Netballers in Wales and around the world. I am confident our squad will inspire all of them to grab a Netball and give it a go.”

The competition will take place at the NEC Arena in Birmingham this summer and we can’t wait to see the Wales Senior squad compete once again.

 

Mae Cymru ymysg y 6 terfynnol i ennill lle ar gyfer Gemau’r Gymanwlad

Mae Pêl-rwyd y Byd a Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad wedi cadarnau’r cenedlathau sy’n weddill i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 2022 yn Birmingham.

15.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Isle of Man – Nia Jones of Wales

Enwir Cymru, yn ogystal â Malawi, Yr Alban, Trinidad a Tobego, Gogledd Iwerddon a Simbabwe, wedi iddynt symud yn llwyddiannus i safle 8fed yn yr Uchel-radd byd-eang Pêl-rwyd y byd. Maent yn ymuno ag Awstralia, Seland Newydd, Lloegr, Jamaica, De Affrig a Malawi yn y cynnig am Deitl Pêl-rwyd y Gymanwlad.

Mae’r newid yn ein safle’r byd yn ein gweld yn symud yn uwch unwaith eto. Rydym wedi symud i fyny un safle, yn ein gosod yn 8fed yn yr Uchel-radd byd-eang Pêl-rwyd y byd. Mae’r gemau rhyngwladol a gynhaliwyd a chwaraewyd dros y 6 mis diwethaf wedi golygu bod Cymru wedi ennill 10 pwynt arwyddocaol a symudon ni o 110 i 120 pwynt, y pwyntiau mwyaf a ennillwyd gan unrhyw dîm!

Dywedoedd Prif Hyfforddwraig Tîm Menywod Cymru Sara Moore, ‘Mae’n wych i gael cadarnhâd o’n lle ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yn Birmingham’

‘Fel grwp, rydym wedi bod yn dryloyw am ein hunchelgeisiau a thargedau, ac roedd ennill lle yng ngemau’r Gymanwlad yn un ohonynt, felly mae’n wych ein bod wedi cyflawni hwnnw’

‘Mae Pêl-rwyd Cymru yn bendant angen cael tîm yn cynrychioli ym mhob twrnament mawr o hyn ymlaen, boed yn Gemau’r Gymanwlad neu Gystadleuaeth Cwpan y Byd, ac rydym fel grwp wedi ymddiried mewn cyflawni hwnnw. Mae’n gyflawniad ardderchog i’r tîm a dros Gymru.’

‘Rwyf yn parhau i fod yn falch dros ben o’r proffesiynoldeb, ymrwymiad, ystwythder a’r awydd i lwyddo a ddangosir gan yr athletwr a staff cynorthwyol sydd yn cynrychioli Sgwad Menywod Cymru. Mae pob un ohonynt yn haeddu’r clod dyledus am eu cyfraniad a chyflawniad’

“Mae cael Gemau’r Gymanwlad gartref yn y DU o hyd yn arbennig, ac rydym yn edrych ymlaen i ddod at ein gilydd yn yr haf i ddechrau ein paratoadau, yn barod

16.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Gibraltar – Ella Powell-Davies of Wales 

am beth fydd yn digwydd mawreddog rwy’n siwr.’

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Pêl-rwyd Cymru, Vicki Sutton ‘Mae’r cadarnhad o’n lle yng Ngemau’r Gymanwlad 2022 yn newyddion mor gadarnhaol i’r Teulu Pêl-rwyd yma yng Nghymru’

‘Bydd gallu gwylio grwp mor dalentog o athletwyr a thîm rheoli yn cystadlu ar lwyfan y byd yn dod â chymaint o falchder i bawb sydd yn chwarae, gweinyddu a gwylio ein chwaraeon.’

‘Mae’r sgwad wedi mynd o nerth i nerth drwy ychydig o flynydoedd anodd ac o dan arweiniad Sara Moore, maen nhw’n barod i wneud popeth maen nhw’n gallu i wella ar ein safle byd pressennol yn Birmingham’

‘Bydd Gemau’r Gymanwlad yn cael eu gwylio gan filoedd o bêl-rwydwyr pressennol a  bêl-rwydwyr y dyfodol yng Nghymru ac o gwmpad y byd. Rwyf yn hyderus y bydd ein sgwad yn eu ysbrydoli nhw i gyd i gydio mewn pêl a chael blas ar y camp.’

Cynhelir y gystadleuaeth yn Arena’r NEC yn Birmingham dros yr haf, ac ni allwn aros i weld Cymru yn cystadlu unwaith eto.

AGM 2024: Registration, Proxy Voting, Nominations and Agenda

The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Wales Netball will take place Thursday 8th August at 6pm on the virtual hosting platform Microsoft Teams. This article has been updated 11th July 2024 to include the Nominees & proxy voting forms. This article has been updated to include the Agenda of the AGM on 18th July 2024, […]

U15 School Games squad announced for Wales Netball

Wales Netball is delighted to announce the selection of the Wales U15 Squad that will compete in the 2024 School Games competition. The squad of 12 athletes and three non-travelling reserves will travel to Loughborough for the competition which will be held from the 29th of August to the 1st of September. The Wales U15 […]

July Volunteer of the Month

One name you will undoubtedly be familiar with if you are involved in South Wales’ netball and umpiring scene is Becky Scott. Becky goes above and beyond to promote netball and umpiring in Wales. We are proud to have her as our July Volunteer of the Month because of her unwavering commitment and passion for […]

Wales Netball supports hundreds of netballers from across the country in times of need

In September 2023 Wales Netball launched the ‘Cost of Living Support Fund’ to the netball community, to coincide with the start of the new season. The fund set-out to support those struggling financially due to the national cost-of-living crisis, with the aim to keep as many people playing netball as possible. Over the course of […]

Welsh Feathers Partnership with SW7 Academy

We are delighted to announce our new Strength and Conditioning and Nutrition provider for the Welsh Feathers Squad programme for the coming season. SW7 Academy led by Sam Warburton and Josh Davies will support our Welsh Feathers for the 2024/25 season. This collaboration is not only about enhancing the physical capabilities of our Welsh Feathers […]

U21 World Youth Cup Qualifier Long Squad

We are delighted to announce the selection of 24 athletes who will make up our Wales U21 Long Squad that will start training in June 2024 as they prepare for the upcoming U21 World Youth Cup Qualifier (WYCQ) competition, which will take place in Cardiff between 24th-29th September 2024. The WYCQ long squad is listed below: […]
Scroll to Top