• https://walesnetball.com/storage/2022/08/cropped-wales-netball-icon-logo-1.png

    Posted by:

    Wales Netball

  • Posted on:

    March 4, 2022

Wales Among Final 6 to Qualify for Commonwealth Games

World Netball and the Commonwealth Games federation have confirmed the remaining nations to compete in the 2022 Commonwealth Games in Birmingham.

16.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Gibraltar – Megan Ruiz of Gibraltar and Shona O’Dwyer of Wales

Wales have been named alongside Malawi, Scotland, Trinidad and Tobago, Northern Ireland, and Zimbabwe after successfully moving to 8th position in the World Netball World Rankings. They join Australia, New Zealand, England, Jamaica, South Africa, and Malawi in the bid for the Commonwealth Netball title. 

The change in ranking positions sees us climb the ranks once again. We have moved up one position, placing us 8th on the World   Netball World Rankings. The International Test matches that we have hosted and played in over the past 6 months, meant Wales gained   a significant 10-points which saw us jump from 110 to 120 points, the largest points gain by any team! 

Wales Seniors Head Coach Sara Moore said, “It is really pleasing to have confirmation of our qualification for the Commonwealth   Games in Birmingham 2022.”

“As a group we have been transparent about our aspirations and targets and qualifying for Commonwealth Games was one of those, so   it’s great to have achieved that.”

“Wales Netball absolutely need to have a team represented in every major tournament moving forward, whether that’s a Commonwealth   Game or a World Cup, and as a group we are committed to delivering that. It’s a fantastic achievement for the team, and for Wales.”

“I continue to be incredibly proud of the professionalism, commitment, resilience, and desire to achieve shown by the athletes and support staff that represent the Wales Senior Squad. Each one of them deserves full credit for their contribution to this fantastic achievement.”

15.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Isle of Man – Eleanor Roberts of Wales

“Having a home Commonwealth Games in the UK is always special, and we are really looking forward to regrouping in the summer to start our preparations, ahead of what I’m sure will be a spectacular event.”

Wales Netball’s CEO Vicki Sutton added “The confirmation of our place in the 2022 Commonwealth Games is such positive news for the Netball Family here in Wales.”

“To be able to watch such a talented group of athletes and management compete on the world stage will be a source of much pride for all those who play, administrate and watch our sport.”

“The squad have gone from strength to strength through a difficult few years and under the guidance of Sara Moore they are all set to do all they can to improve on our current world ranking in Birmingham.”

“The Commonwealth Games will be watched by thousands of current and future Netballers in Wales and around the world. I am confident our squad will inspire all of them to grab a Netball and give it a go.”

The competition will take place at the NEC Arena in Birmingham this summer and we can’t wait to see the Wales Senior squad compete once again.

 

Mae Cymru ymysg y 6 terfynnol i ennill lle ar gyfer Gemau’r Gymanwlad

Mae Pêl-rwyd y Byd a Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad wedi cadarnau’r cenedlathau sy’n weddill i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 2022 yn Birmingham.

15.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Isle of Man – Nia Jones of Wales

Enwir Cymru, yn ogystal â Malawi, Yr Alban, Trinidad a Tobego, Gogledd Iwerddon a Simbabwe, wedi iddynt symud yn llwyddiannus i safle 8fed yn yr Uchel-radd byd-eang Pêl-rwyd y byd. Maent yn ymuno ag Awstralia, Seland Newydd, Lloegr, Jamaica, De Affrig a Malawi yn y cynnig am Deitl Pêl-rwyd y Gymanwlad.

Mae’r newid yn ein safle’r byd yn ein gweld yn symud yn uwch unwaith eto. Rydym wedi symud i fyny un safle, yn ein gosod yn 8fed yn yr Uchel-radd byd-eang Pêl-rwyd y byd. Mae’r gemau rhyngwladol a gynhaliwyd a chwaraewyd dros y 6 mis diwethaf wedi golygu bod Cymru wedi ennill 10 pwynt arwyddocaol a symudon ni o 110 i 120 pwynt, y pwyntiau mwyaf a ennillwyd gan unrhyw dîm!

Dywedoedd Prif Hyfforddwraig Tîm Menywod Cymru Sara Moore, ‘Mae’n wych i gael cadarnhâd o’n lle ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yn Birmingham’

‘Fel grwp, rydym wedi bod yn dryloyw am ein hunchelgeisiau a thargedau, ac roedd ennill lle yng ngemau’r Gymanwlad yn un ohonynt, felly mae’n wych ein bod wedi cyflawni hwnnw’

‘Mae Pêl-rwyd Cymru yn bendant angen cael tîm yn cynrychioli ym mhob twrnament mawr o hyn ymlaen, boed yn Gemau’r Gymanwlad neu Gystadleuaeth Cwpan y Byd, ac rydym fel grwp wedi ymddiried mewn cyflawni hwnnw. Mae’n gyflawniad ardderchog i’r tîm a dros Gymru.’

‘Rwyf yn parhau i fod yn falch dros ben o’r proffesiynoldeb, ymrwymiad, ystwythder a’r awydd i lwyddo a ddangosir gan yr athletwr a staff cynorthwyol sydd yn cynrychioli Sgwad Menywod Cymru. Mae pob un ohonynt yn haeddu’r clod dyledus am eu cyfraniad a chyflawniad’

“Mae cael Gemau’r Gymanwlad gartref yn y DU o hyd yn arbennig, ac rydym yn edrych ymlaen i ddod at ein gilydd yn yr haf i ddechrau ein paratoadau, yn barod

16.01.22 – Wales International Test Series – Wales v Gibraltar – Ella Powell-Davies of Wales 

am beth fydd yn digwydd mawreddog rwy’n siwr.’

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Pêl-rwyd Cymru, Vicki Sutton ‘Mae’r cadarnhad o’n lle yng Ngemau’r Gymanwlad 2022 yn newyddion mor gadarnhaol i’r Teulu Pêl-rwyd yma yng Nghymru’

‘Bydd gallu gwylio grwp mor dalentog o athletwyr a thîm rheoli yn cystadlu ar lwyfan y byd yn dod â chymaint o falchder i bawb sydd yn chwarae, gweinyddu a gwylio ein chwaraeon.’

‘Mae’r sgwad wedi mynd o nerth i nerth drwy ychydig o flynydoedd anodd ac o dan arweiniad Sara Moore, maen nhw’n barod i wneud popeth maen nhw’n gallu i wella ar ein safle byd pressennol yn Birmingham’

‘Bydd Gemau’r Gymanwlad yn cael eu gwylio gan filoedd o bêl-rwydwyr pressennol a  bêl-rwydwyr y dyfodol yng Nghymru ac o gwmpad y byd. Rwyf yn hyderus y bydd ein sgwad yn eu ysbrydoli nhw i gyd i gydio mewn pêl a chael blas ar y camp.’

Cynhelir y gystadleuaeth yn Arena’r NEC yn Birmingham dros yr haf, ac ni allwn aros i weld Cymru yn cystadlu unwaith eto.

Wales Netball Announces Senior Squad for 2022/23 Season

We are delighted to announce that our Wales Netball Senior Squad and Training Partners for the 2022/23 season have been selected. The athletes selected are as follows: Senior Squad 2022/23  Name Position Club Millie Carter GK/GD Celtic Dragons Suzy Drane (Co-Captain) C/WA Team Bath Toucans Bethan Dyke (Vice-Captain) WA/C Team Bath Celyn Emanuel WA/C Celtic […]

Wales set to host Uganda in October

We are pleased to announce that we will be hosting a series of matches against Uganda this October. We will face the Ugandan She Cranes for 2 matches on Saturday 1st October and Sunday 2nd October 2022. These matches will be played at House of Sport in Cardiff which will be the official home match […]

Wales Netballer #192 Kyra Jones to step away from International Netball

Kyra Jones has announced that she will be stepping away from international netball after representing Wales since 2012. The Wales international made her debut against Scotland in the Netball Europe Open Championships 10 years ago and since then has frequently played in test matches (including two Commonwealth Games and a World Cup) to accumulate 67 […]

National Academy Trials 2022 – 2023

National Academy trials are now open for Sept 2022 – July 2023!   National Academy encompasses athletes from age 15-21 years old. The athletes all train together as one big academy and competition squads for friendly games and Europe Netball competition for their respective age groups are all chosen from this National Academy.   Trials […]

Regional Academy 2022/2023

After the success of the Regional Academies last year, we are delighted to announce that Brecon Leisure Centre Freedom Leisure and Bangor University will join our 7 current facilities as new Regional Academies for the 2022/2023 season.   With the increase in facilities, we are currently looking for Head Coaches and Assistant Coaches to lead […]

Wales Netball Supporters Trip

We are excited to announce that we have partnered with Wonky Sheep to provide travel to supporters for the upcoming World Cup Qualifiers in Glasgow. Wonky Sheep provide fan transport, city breaks, holidays, and business travel. For the trip to Glasgow, Wonky Sheep will organise flights, accommodation and everything in between, so supporters can have […]
Scroll to Top