• https://walesnetball.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-wales-netball-icon-logo-1.png

    Posted by:

    Wales Netball

  • Posted on:

    June 27, 2016

Welsh Netball Secure Four Year Franchise Deal.

Welsh Netball is delighted to announce a four year contract with
England Netball’s Vitality Netball Superleague, beginning in 2017.

The contract allows Welsh Netball’s franchise team Celtic Dragons to
continue their progress in the highly-respected Netball Superleague, which is sponsored
by Vitality.

“We are thrilled to announce our four-year contract with the
Vitality Netball Superleague,” says Welsh Netball Chief Executive, Sarah Jones.

“This exciting four year contract, which until now has been a year-on-year
contract, gives the Celtic Dragons franchise more stability.

“This is an incredible platform for the sport. Having coverage
with Sky and local channels allows the sport a level of visibility which can
only enhance an already rapidly-growing and competitive sport.

“As well as benefiting the sport in Wales, we are very proud that
our involvement will benefit netball across the UK.  Wales will add depth and diversity to the Superleague,
and players will learn from valuable experiences provided by the VNSL.”

Celtic Dragons had a competitive season in 2015-16.  The franchise will certainly help inspire current
and attract new netball players across the country, according to last season’s
Celtic Dragons captain Suzy Drane.

“I am ecstatic about today’s news,” says Drane. “Our place in the
Vitality Netball Superleague will continue to support our performance
structures.  

“The VNSL is a key event in the annual netball calendar here in
Wales, and our participation in the league will help attract more Welsh netball
players to engage in the sport.

“The coverage that the Superleague provides will continue to
impact positively on netball performance in Wales.  

“This fantastic Celtic Dragons franchise contract secures
development and progress for our future moving forward.”

It is an incredibly positive day for netball in the UK, including
Wales, says CEO Sarah Jones.

“This is a fantastic achievement.
The Celtic Dragons franchise is critical to our performance pathway and
engaging with the netball community.

“The Celtic Dragons provide great role models for girls and women
across the country, and we are confident that the franchise will continue to
nurture excellent talent over the coming years.

“We are very much looking forward to the next four years.”

Celtic Dragons will meet the following teams in the 2017 VNSL:

Hertfordshire
Mavericks, Loughborough Lightning, Manchester Thunder, Scottish Sirens, Severn
Stars, Surrey Storm, Team Bath, Team Northumbria, Wasps.PÊL RWYD
CYMRU YN SICRHAU CYTUNDEB PEDAIR MLYNEDD.

Mae Cymdeithas  Pel Rwyd Cymru’n falch o gyhoeddi iddynt
dderbyn cytundeb pedair mlynedd gydag Uwchgynghrair Pêl Rwyd Vitality (VNSL) a
drefnir gan Pêl Rwyd Lloegr.

Mae’r cytundeb yn caniatáu i dîm rhyddfraint y Gymdeithas,
sef  y ‘Celtic Dragons’ i barhau gyda’i
cynnydd o fewn uwchgynghrair Prydain, sef y VNSL.

“Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r cytundeb
pedwar mlynedd pwysig yma gyda VNSL,” meddai Prif Weithredwr Pêl Rwyd Cymru,
Sarah Jones.

“Mae’r cytundeb cyffrous, a oedd eisoes yn
gytundeb blynyddol tan eleni, yn cynnig dyfodol mwy sefydlog i’r rhyddfraint.

“Mae’n blatfform anhygoel i’r gamp.   Mae sylw gan Sky a sianeli eraill yn cynnig
lefel  uwch eto o amlygrwydd i ni, sydd
ond yn mynd i wella camp cystadleuol sydd yn barod yn tyfu ar gyflymdra anhygoel
yng Nghymru ac ar draws Prydain.

“Yn ogystal ag elwa’r gêm yng Nghymru, ‘rydym
yn falch iawn bydd ein presenoldeb yn y gynghrair o fantais i bêl rwyd ym Mhrydain.  Bydd Cymru yn cyfrannu dyfnder ac amrywiaeth
i’r gynghrair, a bydd y chwaraewyr yn dysgu o’r profiadau gwerthfawr a
ddarperir gan y gynghrair.”

Cafodd y Dreigiau dymor cystadleuol iawn yn
ystod  tymor 2015-16.  Mi fydd yn help i ysbrodoli’r chwaraewyr
presennol a denu chwaraewyr newydd ar draws y wlad, yn ôl captain y llynedd,
Suzy Drane.

“Dwi’n hapus iawn gyda’r newyddion,” meddai
Drane.  “Mi fydd ein presenoldeb o fewn y
gynghrair yn parhau i gefnogi ein strwythur perfformio.

“Mae’r VNSL yn ddigwyddiad allweddol o fewn
calendr blynyddol pêl rwyd yng Nghymru, a bydd ein cyfranniad yn gymorth i
ddenu mwy o chwaraewyr Cymru i uniaethu gyda’r gamp.

“Bydd y sylw mae’r gynghrair yn darparu yn ei
ddenu yn parhau i effeithio’n gadarnhaol ar berfformiad pêl rywd yng Nghymru.

“Mae cytundeb y rhyddfraint yn sicrhau
datlbygiad a gwelliant i’r dyfodol.”

Mae hi’n ddiwrnod positif iawn i bêl rhwyd Cymru
a’r Deyrnas Unedig, yn ôl y Prif Weithredwr, Sarah Jones,

“Mae hyn yn lwyddiant arbennig.  Mae’r Dreigiau yn allweddol i’n llwybr
perfformio ac y nein galluogi i ymgysylltu well gyda’r gymuned pêl rwyd.

“Mae’r Celtic Dragons yn dangos esiampl ac
arferion da i ferched a menywod ar draws Cymru, ac ‘rydym ym hyderus bydd y tîm
yn parhau i feithryn dawn yn y dyfodol.

“’Rydym yn edrych ymlaen nawr i’r bedair
mlynedd nesaf.”

Bydd Celtic Dragons yn chwarae yn erbyn y
tîmau canlynol yn 2017:

Hertfordshire Mavericks, Loughborough
Lightning, Manchester Thunder, Scottish Sirens, Severn Stars, Surrey Storm,
Team Bath, Team Northumbria, Wasps

image

Suzy Drane Amongst Four Welsh Athletes Inducted into the Welsh Sports Hall of Fame

On Friday 13th September, Welsh Feathers most capped player ever Suzy Drane along with Olympic hockey medallist Leah Wilkinson, Wales football’s all-time leading goal scorer Helen Ward and dual-code rugby international John Devereux were inducted into the Welsh Sports Hall of Fame. The four inductions bring the roll of honour up to 164 greats. Drane […]

Organisation of the Month

Wales Netball’s first Organisation of the Month is Cymric Netball Clwb for their dedication to achieving their club vision and ethos: ‘We believe netball is for everyone. We want to be an exemplary club for inclusion in Wales.’ Cymric Netball Clwb was founded in August 2023, and it rapidly welcomed nearly 40 netball players! A […]

Wales Netball Launches Cost of Living Support Fund

Update 19/09/23: The first application window will be closed from Friday 22nd September with a second window opening during the Christmas Period. During this time the current applications will be reviewed, and current applicants should receive a response during the month of October. If you have applied for the fund, please keep a close eye […]

August Volunteer of the Month

This month’s Volunteer of the Month goes to someone whose community is endlessly grateful for all she does to keep their club running. This is none other than Ceri Walters, the backbone of Central Netball Club in Cardiff! Ceri dedicates all her spare time to demonstrating her passion for developing netball and ensuring participation is […]

Wales U21 Squad Announcement

We are delighted to reveal the Wales U21 Squad that will be competing in the Europe Netball U21 Championship event. The event will be taking place at the English Institute of Sport, Sheffield from 6th – 8th October 2023. The Wales U21 squad will compete in the Championship group, and they will face England, Northern […]

U15 Development Squad Announcement

We are delighted to announce that our first ever U15 squad will be competing in the England Netball National Championships in Wolverhampton from 25th – 27th August, 2023. The Wales U15 Development Squad have been selected from across our Regional Academies to represent Wales at the upcoming tournament. Tricia Sterling has been named as Head […]
Scroll to Top