A big thank you to all fourteen teams who took part in the Under 17 Open Clubs competition on 26 November 2016. All teams showed immense talent, but there could only be one winner. The semi-final rounds saw stiff competition between CTK took and Risca Red, and Treforus 1 faced Eastside.  CTK and Treforus 1 were neck-and-neck during the nail-biting final match, with a score of 15-15 at full time.  Treforus 1 stole the victory with 3 goals difference during extra time.  Final score was 18-15 to Treforus 1.  An exciting end to a competitive and friendly day of netball.

Diolch enfawr i’r 14 tîm gymrodd rhan yng nghystadleuaeth Clybiau dan 17  ar 26 Tachwedd 2016.  Dangosodd pob tîm lefel ardderchog o ddawn pêl rwyd, ond dim ond un tîm fedr ennill y gystadleuaeth gyfan.  Bu chwarae cryf yn y ddwy rownd gynderfynol; chwaraeodd CTK yn erbyn Risca Red, a Treforus 1 yn erbyn Eastside.  Cawsom wledd o gystadlu dwys yn y rownd derfynol rhwng CTK a Treforus. Roedd y sgôr yn hafal ar ddiwedd y gêm: 15-15. Rhoddwyd amser ychwanegol a llwyddodd Treforus 1 i ennill buddugoliaeth gyda 3 phwynt ychwanegol.  Y sgôr terfynol oedd 18-15 i CTK.  Diweddglo cyffrous iawn i’r diwrnod.

Pool A Results:

u17 pool a

Pool B Results:

u17 pool b

Semi-final and Final Results:

u17 semi

 

Pencamwyr | Champions:  Treforus 1:

U17 winners

Yn ail | Second place:  CTK

U17 2nd place