Llongyfarchiadau i dim Afan Nedd Tawe ar ei llwyddiant!  Congratulations to ANT team on their success!

Here are the full results:

u18