Wales Netball is delighted to announce a four year contract with
England Netball’s Vitality Netball Superleague, beginning in 2017.

The contract allows Wales Netball’s franchise team Celtic Dragons to
continue their progress in the highly-respected Netball Superleague, which is sponsored
by Vitality.

“We are thrilled to announce our four-year contract with the
Vitality Netball Superleague,” says Wales Netball Chief Executive, Sarah Jones.

“This exciting four year contract, which until now has been a year-on-year
contract, gives the Celtic Dragons franchise more stability.

“This is an incredible platform for the sport. Having coverage
with Sky and local channels allows the sport a level of visibility which can
only enhance an already rapidly-growing and competitive sport.

“As well as benefiting the sport in Wales, we are very proud that
our involvement will benefit netball across the UK.  Wales will add depth and diversity to the Superleague,
and players will learn from valuable experiences provided by the VNSL.”

Celtic Dragons had a competitive season in 2015-16.  The franchise will certainly help inspire current
and attract new netball players across the country, according to last season’s
Celtic Dragons captain Suzy Drane.

“I am ecstatic about today’s news,” says Drane. “Our place in the
Vitality Netball Superleague will continue to support our performance
structures.  

“The VNSL is a key event in the annual netball calendar here in
Wales, and our participation in the league will help attract more Wales Netball
players to engage in the sport.

“The coverage that the Superleague provides will continue to
impact positively on netball performance in Wales.  

“This fantastic Celtic Dragons franchise contract secures
development and progress for our future moving forward.”

It is an incredibly positive day for netball in the UK, including
Wales, says CEO Sarah Jones.

“This is a fantastic achievement.
The Celtic Dragons franchise is critical to our performance pathway and
engaging with the netball community.

“The Celtic Dragons provide great role models for girls and women
across the country, and we are confident that the franchise will continue to
nurture excellent talent over the coming years.

“We are very much looking forward to the next four years.”

Celtic Dragons will meet the following teams in the 2017 VNSL:

Hertfordshire
Mavericks, Loughborough Lightning, Manchester Thunder, Scottish Sirens, Severn
Stars, Surrey Storm, Team Bath, Team Northumbria, Wasps.PÊL RWYD
CYMRU YN SICRHAU CYTUNDEB PEDAIR MLYNEDD.

Mae Cymdeithas  Pel Rwyd Cymru’n falch o gyhoeddi iddynt
dderbyn cytundeb pedair mlynedd gydag Uwchgynghrair Pêl Rwyd Vitality (VNSL) a
drefnir gan Pêl Rwyd Lloegr.

Mae’r cytundeb yn caniatáu i dîm rhyddfraint y Gymdeithas,
sef  y ‘Celtic Dragons’ i barhau gyda’i
cynnydd o fewn uwchgynghrair Prydain, sef y VNSL.

“Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r cytundeb
pedwar mlynedd pwysig yma gyda VNSL,” meddai Prif Weithredwr Pêl Rwyd Cymru,
Sarah Jones.

“Mae’r cytundeb cyffrous, a oedd eisoes yn
gytundeb blynyddol tan eleni, yn cynnig dyfodol mwy sefydlog i’r rhyddfraint.

“Mae’n blatfform anhygoel i’r gamp.   Mae sylw gan Sky a sianeli eraill yn cynnig
lefel  uwch eto o amlygrwydd i ni, sydd
ond yn mynd i wella camp cystadleuol sydd yn barod yn tyfu ar gyflymdra anhygoel
yng Nghymru ac ar draws Prydain.

“Yn ogystal ag elwa’r gêm yng Nghymru, ‘rydym
yn falch iawn bydd ein presenoldeb yn y gynghrair o fantais i bêl rwyd ym Mhrydain.  Bydd Cymru yn cyfrannu dyfnder ac amrywiaeth
i’r gynghrair, a bydd y chwaraewyr yn dysgu o’r profiadau gwerthfawr a
ddarperir gan y gynghrair.”

Cafodd y Dreigiau dymor cystadleuol iawn yn
ystod  tymor 2015-16.  Mi fydd yn help i ysbrodoli’r chwaraewyr
presennol a denu chwaraewyr newydd ar draws y wlad, yn ôl captain y llynedd,
Suzy Drane.

“Dwi’n hapus iawn gyda’r newyddion,” meddai
Drane.  “Mi fydd ein presenoldeb o fewn y
gynghrair yn parhau i gefnogi ein strwythur perfformio.

“Mae’r VNSL yn ddigwyddiad allweddol o fewn
calendr blynyddol pêl rwyd yng Nghymru, a bydd ein cyfranniad yn gymorth i
ddenu mwy o chwaraewyr Cymru i uniaethu gyda’r gamp.

“Bydd y sylw mae’r gynghrair yn darparu yn ei
ddenu yn parhau i effeithio’n gadarnhaol ar berfformiad pêl rywd yng Nghymru.

“Mae cytundeb y rhyddfraint yn sicrhau
datlbygiad a gwelliant i’r dyfodol.”

Mae hi’n ddiwrnod positif iawn i bêl rhwyd Cymru
a’r Deyrnas Unedig, yn ôl y Prif Weithredwr, Sarah Jones,

“Mae hyn yn lwyddiant arbennig.  Mae’r Dreigiau yn allweddol i’n llwybr
perfformio ac y nein galluogi i ymgysylltu well gyda’r gymuned pêl rwyd.

“Mae’r Celtic Dragons yn dangos esiampl ac
arferion da i ferched a menywod ar draws Cymru, ac ‘rydym ym hyderus bydd y tîm
yn parhau i feithryn dawn yn y dyfodol.

“’Rydym yn edrych ymlaen nawr i’r bedair
mlynedd nesaf.”

Bydd Celtic Dragons yn chwarae yn erbyn y
tîmau canlynol yn 2017:

Hertfordshire Mavericks, Loughborough
Lightning, Manchester Thunder, Scottish Sirens, Severn Stars, Surrey Storm,
Team Bath, Team Northumbria, Wasps

image